Genealogie Familie Boersma

Met Noordoost Friesland als bakermat

Deze stamboom

Gewoonlijk begint de opzet van een stamboom met een bewuste of misschien ook wel onbewuste keuze van de proband. Dat is dan het startpunt voor de zoektocht naar genealogische informatie. Bij deze stamboom ging het al niet anders.

Onze proband zag in het jaar 1916 het levenslicht in de kleistreek van Noordoost Friesland. Als vierjarige kleuter vertrok hij met zijn moeder naar Leeuwarden. Het vroege overlijden van zijn vader was daar debet aan. Er moest brood op de plank komen en met wat moeite bood Leeuwarden in die jaren meer mogelijkheden.

Hoe het ook zij, ook het verblijf in Leeuwarden zou slechts van korte duur zijn. Op de oude klei van Het Bildt zocht een weduwnaar, die als landarbeider hele dagen in touw was om de kost voor hem en zijn gezinnetje bij elkaar te schrapen, hulp in zijn huishouding. Al na een jaar vertrokken moeder en kind om onderdak te vinden bij de weduwnaar en zijn gezinnetje. Het was een gelukkige keuze. In Beetgumermolen hebben beide ouders hun leven lang bij elkaar gewoond.

De genealogische zoektocht

In eerste instantie werd de stamboom gevuld met informatie, die in de familie voorhanden was. Interessant waren de notariƫle en juridische documenten met een hoge ouderdom, die werden aangetroffen. Een bijzondere kijk leverde dat op over het reilen en zeilen van onze voorouders vanaf de eerste jaren van de 19e eeuw. Daarmee kregen we de beschikking over voldoende aanknopingspunten om met succes het internet te raadplegen. Het bleek een onuitputtelijke bron.

Meer

Zoek

Deze stamboom

De groei zit er in. Dit zijn nu de cijfers van het aantal personen.

  • Aantal mannen1.690
  • Aantal vrouwen1.639
  • Aantal onbekend geslacht7
  • Totaal aantal personen3.336

Meer

Stamboomonderzoek vastleggen

Stamboomonderzoek leidt tot een uitdijende verzameling van persoonsgegevens, die nauwkeurig vastgelegd en beheerd moet worden. Begonnen werd met Aldfaer. Het is een gratis en ijzersterke tool, die draait onder Windows.

Hoewel er oplossingen zijn is Aldfaer toch minder geschikt voor publicatie op het internet. Zodra de behoefte gevoeld wordt om de verzamelde genealogische informatie te delen, moet naar een andere oplossing gezocht worden. Voor deze stamboom is de keuze uiteindelijk gevallen op TNG - The Next Generation of Genealogy Sitebuilding, ontwikkeld door Darrin Lythgoes.

Meer