Genealogie Familie Boersma

Een historische ontdekkingstocht

De Stamboom

Met NoordOost-Friesland als bakermat

Totalen in de stamboom

Omschrijving Totalen
Aantal mannen 1.687
Aantal vrouwen 1.635
Aantal personen van onbekend geslacht 7
Totaal aantal personen 3.329
Totaal aantal gezinnen 1.258
Aantal personen dat in leven is 177
Aantal personen dat overleden is 3.152
Aantal unieke achternamen 862

Zoeken en Aanmelden

Contact

Aanmelden

Over de stamboom

luchtfoto van blija

Blija, gezien vanuit de lucht. Centraal op de foto ligt de Sint-Nicolaaskerk en ten noordwesten van de kerk is de oude openbare lagere school nog te zien. De school is inmiddels afgebroken.

Blija

Al langer verzamel ik genealogische informatie. Dat begon, hoe kan het anders, met onderzoek naar mijn eigen afstamming. Veel informatie had ik niet in het begin, wel waren er wat oude foto's en een serie oude documenten. Het internet bleek een belangrijk hulpmiddel bij het verzamelen van ontbrekende gegevens.

Mijn vader zag tijdens de Eerste Wereldoorlog het levenslicht in Blija. Zijn geboortehuis staat er nog, aan wat nu de Voorstraat heet. Al zijn voorouders hebben geleefd in Blija of in de directe omgeving daarvan. Blija ligt in de Friese kleistreek in het noordoostelijke deel van Friesland tussen de plaatsen Ferwerd en Holwerd.

Ook de oude documenten bleken betrekking te hebben op gebeurtenissen, die zich in en rond Blija afspeelden. Vaak ging het om koop en verkoop, boedelscheidingen, voogdijbeschikkingen en taxateurs, die onder ede gesteld werden. De notaris en de rechter waren herhaaldelijk aan het woord.

Stamboomonderzoek leidt tot een uitdijende verzameling van persoonsgegevens, die nauwkeurig vastgelegd en beheerd moet worden en ik deed daarvoor een beroep op Aldfaer.

Aldfaer

Aldfaer draait op een PC onder Windows, het is gratis en het is een ijzersterke tool voor het vastleggen en weergeven van genealogische data. Hoewel er oplossingen zijn is Aldfaer toch minder geschikt voor publicatie op het internet. Zodra de behoefte gevoeld wordt om de verzamelde genealogische informatie te delen, moet er naar een andere oplossing gezocht worden. Ik ben uiteindelijk terecht gekomen bij TNG - The Next Generation of Genealogy Sitebuilding, ontwikkeld door Darrin Lythgoes.

TNG - The Next Generation of Genealogy Sitebuilding

En nee, TNG is niet gratis. Op dit moment moet voor versie 14.0.1 een bedrag van $ 34.99 USD betaald worden. De installatie van TNG verloopt probleemloos en snel. Zorg wel voor een hostingprovider, die PHP en MySQL ondersteunt. Met een Gedcom bestand, in mijn geval aangemaakt met Aldfaer, is de database snel geladen. De stamboom is online!

Het oude Blija

haventje blija

Het haventje van Blija omstreeks het jaar 1900voorstraat blija

De Voorstraat in Blija omstreeks 1920.

Links is het geboortehuis van mijn vader te zien en vooraan rechts ligt de smederij, die door Wybe Jans Faber werd gekocht op 6 november 1824 bij een openbare inschrijving voor een bedrag van 800 guldens. Wybe Jans Faber was van beroep grofsmid en hij kocht de smederij van Pieter Dirks, die kort na de verkoop op 24 december 1824 op 68-jarige leeftijd te Blija zou overlijden.nh kerk blija

De NH kerk van Blija omstreeks het jaar 1915.Contact

  • Contact
  • Footer Text
  • Link or email address

Bericht Beheerder

We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.