Genealogie Familie Boersma

Met Noordoost Friesland als bakermat

Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 212

      1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1
Bruidegom staat in de huwelijksakte vermeld als : Berend van der Weide
Beroep : schoolonderwijzer te Veenwouden
Moeder bruidegom : Hendrikjen Jans, woonachtig te Zuidlaren
 
Gezin: Berend Klazes van der Weide / Grietje Hotses Boersma (F1558357685)
 
2
De akte van overlijden is 2 maal ingeschreven.

1. Gemeente : Ferwerderadeel
Jaar : 1896
Register : Overlijden
Aktenr. : 90

2. Gemeente : Dantumadeel
Jaar : 1896
Register : Overlijden
Aktenr. : 134
 
Bilstra, Trijntje (I168)
 
3
In de overlijdensakte staan als ouders genoemd: Aldert Philippus en Geertje Durks

84 jaar;
schipper;
werd de laatste jaren ondersteund door NH-gemeente;
 
Bilstra, Frans Alderts (I142)
 
4
Overlijden - de aangifte
Aangifte door : Jan Wybes Faber, 77 jaar, grofsmid
en : Eelke Sjoerds Noordhof, 33 jaar, hovenier
 
van der Weide, Berend Klazes (I2320)
 
5
Uit : Oude ansichten van Ferwerderadeel - deel 2.
Ansicht 41

41. De smederij rechts op deze foto werd vroeger bewoond door de smid Klaas Jonker.
In april 1923 is dit bedrijf overgenomen door Maarten Wouda en sinds 1957 tot heden is dit bedrijf in handen van diens zoon Lolke Wouda.
Naast Wouda staat het voormalige schoolhuis van de openbare school, waarvan Sjoerd Sipma het hoofd was.
 
Jonker, Klaas Jans (I1216)
 
6
Uit de kerkelijke registers blijkt het volgende:

Lidmatenregister Herv. Gemeente Rottevalle
Gemeente: Smallingerland
Op 24 november 1817 ingekomen van Anloo (Drente)

Gemeente: Smallingerland
Op 13 december 1818 vertrokken naar Veenwouden

Lidmatenregister Herv. Gemeente Veenwouden
Gemeente: Dantumadeel
13 december 1818
Is met attestatie van Lidmaatschap tot ons uit de Gemeente Rottevalle overgekomen
 
van der Weide, Berend Klazes (I2320)
 
7
Van het overlijden zijn 2 aktes aanwezig

1. Gemeente : Leeuwarden
Jaar : 1938
Aktenr. : 58

2. Gemeente : Het Bildt
Jaar : 1938
Aktenr. : 9
 
Bilstra, Aldert (I131)
 
8 Anne en Willem kregen 5 kinderen Woonink, Willem Gerrit Adriaan (I2755)
 
9 Beroep : Schipper (bij de geboorteaangifte van Joukje) van der Meulen, Ynze (I1543)
 
10 Beroep : Schoenmaker Mook, Jacob Jans (I1609)
 
11 Beroep : veerschipper, winkelier en dagloner Bouma, Melle Eelkes (I2962)
 
12 Beroep : Wagenmaker Mook, Pieter (I1626)
 
13 Beroep : Wagenmaker Mook, Sjoerd Jacobs (I1632)
 
14 Beroep blijkens bevolkingsregister Rotterdam : Handelsagent
Beroep blijkens huwelijksakte dd. 07-09-1909 van zoon Joannes Adrianus : koopman in luxe artikelen 
Hagemeijer, Joannes Antonius (I909)
 
15 Beroep blijkens huwelijksakte : Reclametekenaar Hagemeijer, Gerrit Maria (I903)
 
16 Beroep blijkens huwelijksakte : Winkelchef Hagemeijer, Antonius Jacobus Petrus (I884)
 
17 Beroep in Zutphen: Opperwachtmeester Moorrees, Campegius Harmannus Scato François (I1638)
 
18 Beroep:
Directeur van een bankinstelling 
Halle, Gaston (I939)
 
19 beroep: advocaat en procureur Hagemeijer, Franciscus Maria (I899)
 
20 Beroep: Bakker Hamstra, Hendrik Ytsens (I943)
 
21 Beroep: Bakker de Hoop, Foppe (I1098)
 
22 Beroep: Boekhouder Kiestra, Ybele (I1265)
 
23 beroep: boerenknecht, later melkrijder en hij hield wat vee Bilstra, Haye Franzes (I153)
 
24 Beroep: commies bij de stedelijke belasting van den Berg, Sjoerd Jans (I2968)
 
25 Beroep: Grofsmid Faber, Mient Wybes (I727)
 
26 Beroep: Grofsmid Faber, Mient Jans (I2965)
 
27 Beroep: Grofsmid Faber, Klaas Jans (I2983)
 
28 Beroep: grofsmid en landbouwer

Jan is na zijn vader de volgende smid in de smederij in Augustinusga. Tot en met 1860 is hij als zodanig werkzaam geweest. In dat jaar is zijn zoon Klaas Jans getrouwd. Hij zal de smederij hebben overgenomen.
In de jaren daarna was Jan Pieters Faber landbouwer.
Klaas Jans Faber was smid tot zijn overlijden in 1913. Twee van zijn zoons zijn in Augustinusga blijven wonen. Jilles Faber, die bij zijn huwelijk smid was, is later tot zijn dood in 1935 rijwielhersteller geweest. Zijn broer Wybe Klazes Faber heeft de smederij overgenomen.
Deze Wybe heeft de smederij in 1938 verkocht aan B. Terpstra te Huizum. In de krant stond vermeld, dat de smederij langer dan 150 jaar in handen is geweest van de fam. Faber. Wybe Klazes was ongehuwd en had geen opvolger. Daarom zal de naam "smederij Faber" straks niet meer bestaan.
150 jaar terug in de tijd. Dat betekent dat Wybe Jans Faber de eerste smid is geweest. Hij trouwde omstreeks 1760. Wellicht is hij toen met de smederij begonnen, maar dat zou nader onderzocht moeten worden. 
Faber, Jan Pieters (I2981)
 
29 Beroep: grofsmidsche de Jong, Froukje Wybrens (I2974)
 
30 Beroep: grofsmidsknecht, winkeleier en koeiemelker
Wybe is in de eerste jaren na zijn huwelijk tot en met 1837 smidsknecht, vermoedelijk bij zijn vader. Daarna is hij winkelier geworden en toen hij overleed was hij koemelker. 
Faber, Wybe Pieters (I2975)
 
31 Beroep: herbergiersche van der Kluft, Gertje Klazes (I2982)
 
32 Beroep: in Arbeider.
Woonachtig: op 12 september 1860 Huisnummer 7d te Nieuwehorne, Huisnummer 7d te Nieuwehorne, Schoterland

Simon Hendriks heeft op 18-12-1811 de naam Koen aangenomen 
Koen, Siemen Hendriks (I2569)
 
33 Beroep: in het jaar 1836 in Dienstmeid Te Nieuwehorne Koen, Vroukjen Siemens (I2580)
 
34 Beroep: in het jaar 1846 in Arbeider. Koen, Jelle Siemens (I2582)
 
35 Beroep: in het jaar 1850 in Dienstmeid Te Hoornsterzwaag Koen, Trijntje Siemens (I2583)
 
36 Beroep: in Schoenmaker In Leeuwarden Koen, Joannes Simons (I2572)
 
37 Beroep: Koemelker Hellinga, Pieter Johannes (I2958)
 
38 Beroep: koopman en landbouwer

In 1854 was Jan koopman in Kuikhorne, vermoedelijk het gedeelte dat onder Bergum behoorde 
de Jager, Jan Daniels (I2960)
 
39 Beroep: Landbouwer de Jager, Jan Ates (I2947)
 
40 Beroep: Landbouwer Spleet, Geert Jans (I1920)
 
41 Beroep: Landbouwer van der Ploeg, Watze Willems (I2964)
 
42 Beroep: Landbouwer de Jager, Wybe Ates (I2953)
 
43 Beroep: Landbouwer van der Veer, Klaas Geerts (I2978)
 
44 Beroep: Leerlooiersknecht Mook, Hans (I1599)
 
45 Beroep: Politiedienaar Mook, Jan (I1610)
 
46 Beroep: schipper en landbouwer

Zes kinderen uit dit gezin zijn doodgeboren. Eén kind is overleden binnen een jaar na de geboorte. Slechts één kind is volwassen geworden.
Op 11 augustus 1864 is dit gezin van Oudwoude verhuisd naar Niezijl 
Folkertsma, Gerbrandus Cornelis (I2970)
 
47 Beroep: Schipper en landbouwer van der Schans, Cornelis Johannes (I2950)
 
48 Beroep: Schoenmaker Mook, Siebren Jans (I1631)
 
49 Beroep: Schoenmaker Mook, Renze Jans (I1628)
 
50 Beroep: Schoenmaker Mook, Jan Jacobs (I1611)
 

      1 2 3 4 5 Volgende»